Michaela Janů

"Pojď se mnou cestou, na které objevíš základní pilíře ženskosti Mohendžodára"

postavíš si pak své vlastní Mohendžodáro tělem i v srdci

začínáme 16.9.2022

ukázková lekce 17.6


www.miaela.cz 

Více

Nový kurz otevírá bránu...

Možnost přihlášení na Cestu s Mohendžodárem 2022 na www.miaela.cz 

Články